Πακέτο εγκατάστασης Φυσικού Αερίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή σε μονοκατοικία με επίτοιχο λέβητα λειτουργίας συμπύκνωσης Viessmann Vitodens 050 Από 2.600€ + Φ.Π.Α.

Η προσφορά περιλαμβάνει:
Το άνοιγμα του φακέλου σας για την επιδότηση ( ενημερωθείτε ΕΔΩ)
Σωληνογραμμή αερίου με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα έως 10m από τον μετρητή μέχρι τις τελικές καταναλώσεις.
Η  εγκατάσταση Φυσικού Αερίου θα γίνει από χαλυβδοσωλήνα,  Όπως αρμόζει στις προδιαγραφές της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής (Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ) Η εγκατάσταση αερίου θα ξεκινάει από τον μετρητή του αερίου και θα καταλήγει στην Ατομική Μονάδα Αερίου.  (Η προσφορά ισχύει για δίκτυο σωληνώσεων Φυσικού Αερίου έως 10 m διαφορετικά τιμή κατόπιν αυτοψίας στο χώρο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
υλικών – εξαρτημάτων.
Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικού δικτύου θέρμανσης  Έως 10 μ χαλκοσωλήνα για σύνδεση με το υπάρχων δίκτυο και τον πίνακα αυτονομίας. Σε διαφορετική περίπτωση εάν υπάρχει κεντρική θέρμανση η τελική τιμή γίνεται μετά από αυτοψία στον χώρο.

Ζεστά νερά χρήσης
Η προσφορά ισχύει για δίκτυο σωληνώσεων έως 10m

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η μηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης αερίου προς την εταιρεία Ε.Π.Α. με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Η μηχανολογική μελέτη περιλαμβάνει:
Μελέτη Μηχανολόγου
Τεχνική έκθεση εγκατάστασης
Σχέδιο εγκατάστασης
Φάκελο μελέτης Ε.Π.Α.
Πιστοποιητικά έγκρισης ποιότητας υλικών – εξαρτημάτων – μηχανημάτων.
Σε όλες τις τιμές   δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ. Π. Α.
Δεν περιλαμβάνονται τα τέλη σύνδεσης και η εγγύηση προς την Ε.ΠΑ.

Η τιμή ενδέχεται να αλλάξει ανά έργο.Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως  των αποθεμάτων.

Comments 0

Leave a Comment